Familielijn | Aart Oole

Generatielijn: 0 e  1 e  

Zoon van Ool Aertsz en Marechie Teunisd.

Aart Oole (± 49 jr)geboren± 1655 te Middelsluis
gedoopt
gestorven± 1704 te Numansdorp
begraven
Trouwde op 23-11-1681 te Numansdorp met:
Stijntje Gijsbertsd Bos (± 83 jr)geboren
gedoopt27-07-1659 te Numansdorp
gestorven23-05-1743 te Numansdorp
begraven
Stijntje Gijsbertsd was een dochter van Gijsbert Cornelisz. Bos en Grietje Jansd..

Kinderen van Aart en Stijntje Gijsbertsd waren:

1.Jan Aartszgeb. 22-11-1682 te Numansdorp.
2.Marij Aartsged. 17-09-1684 te Numansdorp.
3.Cornelis Aartsgeb. ± 1686 te Groot Cromstrijen.
4.Teunis Aartsged. 23-05-1688 te Numansdorp.
5.Marij Aartsged. 12-02-1690 te Numansdorp.
6.Ool Aartsged. 23-11-1692 te Numansdorp.
7.Teunis Aartsged. 07-08-1695 te Numansdorp.
8.Marijche Aartsged. 07-07-1697 te Numansdorp.
9.Grietje Aartsgeb. 19-10-1698 te Numansdorp.
10.Gijsbert Aartsged. 08-02-1702 te Numansdorp.

Helaas zijn er van die periode oa de Trouw-en Gaardenboeken verdwenen.

Gelukkig is er van Aart Oole en Stijntje Gijsbertsd wel zaken genoteerd bij de gemeente.

Aert Oolen Koper seker huyske en erve aan de dijck van Gr. Cromstrijen nagelaten door Joost Ariens Rogge en Aerjaentie Jans beyde daar overleden. Bron: R.A. Cromstrijen 48 (1685)

Aert Oolen moest over 1683/84 f3-05-12 betalen wegens sout en seep belasting over 1683/84. Betaalde 03-01--1684 f1-16-0 en 10-05-1684 f1-9-12. Het eerste getal staat voor guldens het tweede voor stuivers en het derde voor penningen.

Aert is tweemaal als getuigen bij een doop aanwezig geweest, t.w. bij: Cornelia Bos op 22-11-1683 in de N.H. Kerk van Numansdorp. Jannechie Bos op 25-10-1699 in de N.H. Kerk van Numansdorp.

In de laatste levensjaren van Aart sloeg ook bij hem de armoede toe en moest ook hij zijn hand ophouden bij de bedeling. Bron: Kerk Arch Numansdorp V1 ( 1700)

Oolen, Aert Op 20-06-1699 t.l.v. H.G. Armen gecomen heft aan geldgehat f2-4-0

Bron: R.A. Cromstrijen 46 (1699-1701)

Oolen, Aert f1-4-0 gegeven tot onderhoud (1700). Bron: Kerk Arch. Numansdorp v1 1700.

Wanneer Aart Oole is overleden en hoe oud hij is geworden is onbekend. Daar zijn geen registers van te vinden. Mogelijk zijn die door brand of opzettelijk verloren gegaan. Het meest waarschijnlijke is dat Aart Oolen in 1706 is overleden. Duidelijk is wel dat Aart schulden heeft achter gelaten.

Oolen, Aart Weduwe: Schaftgeld 1682-1709 f3-8-0 in 1711 nog betalen. Schaftgeld is een soort belasting voor onderhoud aan de dijk.

Deze gegevens zijn te vinden in het streekmuseum 't Hof van Assendelft te Heinenoord.

Stijntje Gijsbertsd trouwde als weduwe van Aart Oole op 20-04-1707 te Numansdorp met: Cornelis Jooste Vogelaar gedoopt 26-12-1652 te Puttershoek, zoon van Joost Jacobsz Vogelaar en Neeltje Jansd Meijdam.

Ook van Stijntje met Joost zijn feiten opgetekend zoals oa.:

Vogelaer, Cornelis Joosten in het huwelijk hebbende wed. van Aart Oole inwoner van Numansdorp verkoopt aan Heijman Pietersz Groenewegh een huys en erve aan de dijck van Groot-Cromstrijen tot 34 st. schaftgeld per jaar. Belend ten O. Theunis Hoogcamer, ten Z. berm van d dijck ten w. en N. voorn. dijck en met f63-03-0 voldaan. Op 05-12-1707 ondert. door schout C. Schalken en schepenen: Willem van Gembel en Cornelis de Quartel en secretaris J. van Bijemont. Bron: R.A. Cromstrijen 49 (1707)

Vogelaer, Cornelis Joosten koopt van Hendrik van Gammeren om f2-2-0 twee slaaplakens. Borg. Conelis Aarts van 't Hof. Bron R.A. Cromstrijen 14 (1716)

Ook Cornelis en Trijntje moesten op latere leeftijd hun hand ophouden bij de Diaconie van de Nederlanse Hervormde Kerk van Numansdorp.

Cornelis Joosten Vogelaar en echtg. Stijntje Gijsberts, beijde oude luijde ontvingen 92 broden, aan geld f14-12-0 (1722) Bron: K.A. Numansdorp v1 (1722).

Stijntje Gijsberts is in 1743 overleden in de ouderdom van 83 jaar. Opvallend is dat Stijntje Gijsberts Bos hete en is overleden als Stijntje Gijsberts Liersman.

Den 23e dito heeft Neeltje Teunisd Zweere aang. gedaan van 't lijk van Stijntje Gijsberts Liersman in de classis Prodeo. Bron: Gaardenbescheiden Z. Holland Numansdorp no: 2

Cornelis Joosten Vogelaar is viermaal getrouwd geweest.

1e huwelijk was op 20-04-1674 te Numansdorp met: Lijntje Jacobs. geboren omstreeks 1653 te Stougjesdijk. en overleden voor 12-08-1685 te Numansdorp. Kinderen van Cornelis en Lijntje waren: 1. Neeltje Vogelaar gedoopt 06-04-1676 te Groot-Cromstrijen. 2. Joost Vogelaar gedoopt 15-01-1678 te Groot-Cromstrijen. 3. Jaapje Vogelaar geboren 04-01-1682 te Groot-Cromstrijen. 4. Aertge Vogelaar geboren 28-01-1685 te Groot-Cromstrijen.

2e huwelijk was op 12-08-1685 te Numansdorp met: Jannechje Pietersd Lonke geboren onstreeks 1660 te Tholen en overleden op 20-04-1699 te Numansdorp. Kinderen van Cornelis en Jannechje waren: 1. Pieter Vogelaar gedoopt 07-03-1688 te Numansdorp. 2. Pieter Vogelaar gedoopt 08-04-1691 te Numansdorp. 3.Joost Vogelaar gedoopt 03-07-1695 te Numansdorp. 4. Neeltje Vogelaar gedoopt 25-12-1696 te Numansdorp.

3e Huwelijk was op 20-04-1699 te Numansdorp met: Maaike Pietersd Boer geboren omstreeks 1652 en overleden op 31-01-1707 te Numansdorp. Maaike was weduwe van Huibert Maertensz.

En het 4e huwelijk was dus met Stijntje Gijsbertsd Bos. Stijntje is langer met Cornelis Vogelaar getrouwd geweest dan met Aart Oole (van 't Hof) met wie zij 10 kinderen verkreeg.

Bron: oa Streekarchief de Hoeksche Waard te Heinenoord.