Familielijn | Ool Aertsz

Generatielijn: 0 e  

Er is geen informatie bekend over de ouders van Ool Aertsz.

Ool Aertsz (± 65 jr)geboren± 1625 te Cromstrijen
gedoopt
gestorven± 1690
begraven
Trouwde (trouwdatum en plaats zijn onbekend) met:
Marechie Teunisd (± 70 jr)geboren± 1625
gedoopt
gestorven± 1695 te Numansdorp
begraven
Er is geen informatie over de ouders van Marechie bekend.

Kinderen van Ool en Marechie waren:

1.Aart Oolegeb. ± 1655 te Middelsluis.

Van Ool Aartsz is weinig bekend alleen dat Ool Aartsz en Marechie Teunisd met een kind Aart Oole in 1681 met attestatie overgekomen was van de kerk te Claaswaal naar de kerk van Numansdorp.

De registers dopen-trouwen en begraven zijn van toen die tijd verloren gegaan. Daarom is het niet te achterhalen wanneer Ool Aerts en Marechie Teunisd geboren of overleden zijn. Ook niet de namen van hun ouders en de complete gezinssamenstelling. En hoe is de naam Van 't Hof ontstaan ?

Gelukkig is van Ool en Marechie het één en ander opgetekend.

In 1655 bouwde Ool Aertsz een eigen woning op een braak gelegen stukje land aan de dijk van Klein-Cromstrijen.

Ool Aertz, heeft een nieuw huisge aan de dijk van Clein-Cromstrijen getimmert daar nooit een huis gestaan heeft, behoort in huur f3-0-0 te doen. Comt voor de 8e penning f.0-7-8. (Comt. staat voor gemeente.) bron: R.A. Cromstrijen 34 (1655)

In die tijd kochten zowel de man als de vrouw en stonden zowel de man als de vrouw borg bij de koop van derde.

Ool Aerts, de vrouw van, koopt uit goedren Arij Bastiaans v. d. Hoek een swarte borstrock. Borgen: Jasper Teunisse Kleijn en Bastiaan Corn. van Driel. Bron: R.A. Cromstrijen 13 (1656)

Ool Aertsz, de vrouw van, koopt om 28 st. drie stoelen uit de boedel Lennert Ariensz Gravendeel. borgen: Thomas Willemsz en Lennert Lennetsz Goutwaert 19-04-1657 Bron R.A. Cromstrijen 85 (1657)

Ool Aertsz, Borg voor Jacob Thonisz van Sijmondshaven bij koop balcken op de til uit de boedel van Lennert Ariensz Gravendeel. 17-04-1654 Bron R.A. Cromdtijen 85 (1657)

Vanaf 1671 tot 1681 betaalde de kerk van Klaaswaal bij aan het onderhoud van het gezin van Ool Aerts en Marechie Teunisd. Eerst niet veel maar later een heel bedrag.

Ool Aertse, ontving f 1-0-0 tot onderhoud. Bron Arch. N.H.Kerk Klaaswaal b2 (1671)

Ool Aerts ontving f. 10-0-0- over 10 weken houwers (Houwers staat voor levens onderhoud) Bron: Arch. N.H.Kerk Klaaswaal b2 (1673)

Ool Aerts Ontving aan weekgelden totaal F. 62-8-0 Bron: Arch. N.H.Kerk Klaaswaal b2 (1679)

Ool Aertzsz ontving F. 61-4-0 aan weekgelden van 08-06-1680 tot 25-05- 1681. Bron: Arch. N.H.Kerk van Klaaswaal. b2 (1680)

De Kerk van Klaaswaal betaalde niet alleen voor het levensonderhoud van Ool Aerts maar ook het onderhoud van zijn huis.

Ool Aerts, op 30-08-1678 werd f. 25-0-0 gegeven voor het repareren van zijn huisje. Bron: Arch. N.H.Kerk Klaaswaal b2 (1678)

Ool Aertssen, op 24-06-1678 ontving de glazemaker f. 1-10-0 van het huis van O. Aertssen. Bron: Arch. N.H.Kerk b2 (1678) (1678)

Ool Aerse. De Metselaar ontving in 1678 f.3-8-0 voor het repareren van Ool Aertsse huisje. Bron: Arch. N.H.Kerk Klaaswaal b2 (1678)

Het gezin van Ool Aertsz koste de kerk van Klaaswaal f. 478-09-0. Voorwaar geen gering bedrag als je er vanuit gaat dat dit met collectegeld betaald moest worden. Daarom werdt het huisje van Ool nog een keer voorzien van nieuwe dak bedekking en werden Ool Aerts en zijn gezin over geschreven naar de kerk van Numansdorp.

Ool Aertsz, de huizen van de Arme gedekt, als van Ool Aertsz en dat van in het slob staat f. 13-0-0. Bron: Arch. N.H.Kerk Klaaswaal b2 (1681)

Of Ool Aerts in 1692 is overleden is niet duidelijk maar wel aannemelijk. Want in dat jaar is de inboedel van Ool Aerts door de diaconie van Klaaswaal verkocht.

Ool Aertsz, Vanwege zijn boedel bet. Arij Maertesz Barendregt f. 17-0-0 als diaken ten Numansdorp te Klaaswaal. Bron Arch. N.H.Kerk bn2 (1692)

Ook zijn er vermeldingen over buren van Ool en Marechie.

Ool Aerdsz, belender ten Z. huys en erve te Middelsluis verkogt door Gillis Maesdam. 04-01-1684 (Belender betejend buurman van: ) Bron: R.A. Cromstrijen (1684)

Ool Aertsz belender ten N. een huysken en erve in de Achterbuurt van de Middelsluis in Gr. Cromstijen ten O. de Achte straet uit de boedel van Willem Foppe Swanevelt 28-06-1690. Bron: R.A.Cromstrijen 48 (1690)

In 1695 werd nog melding gedaan naast wie de weduwe van Ool Aerts woonde. Deze melding geeft aan dat Ool Aerts waarschijnlijk net overleden was en dat Marechie toen nog leefde.

Ool Aertsz, de wed. van, belenster ten N. een huysken en erven staande en gelegen in de Achterbuurt van Gr. Cromstryen van Corne Schalken 11-01-1695 Bron: R.A. Cromstrijen 49 (1695)

Van afkomst en familie van Ool en Marechie is niets bekend.Ook niet of zij meerdere kinderen hadden. Wat Ool en Marechie de kerk van Numansdorp gekost hebben is niet bekend. Marechie is waarschijnlijk in 1697 overleden want het laatste wat daarvan beschreven is staat bij de verkoop van het huis van Ool Aerts.

Ool Aertsz, Jan Bastiaan's Gravendeel dyaken te Numansdorp verkoopt een huyske en erve te Middelsluis in Gr. Cromstrijen naergelaten bij voorn. Ool Aertsz 22-04-1697. Bron: R.A. Cromstrijen 49 (169)

Deze gegevens zijn te vinden in een kaartenbak van het streekmuseum 't Hof van Assendelft te Heinenoord. Bij mijn eerste bezoek aan dit Archief had ik de deskundige begeleiding van Mauring Roest.