Disclaimer

De informatie op deze website wordt naar beste weten verstrekt, maar kan zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Jacob van 't Hof kan niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de informatie. De informatie wordt door Jacob van 't Hof geleverd zonder enige (impliciete) garantie aangaande juistheid, volledigheid en/of geschiktheid.

Heeft u vermoedens dat gegevens niet correct of onvolledig op deze website vermeld zijn neem dan contact op.